VEDOUCÍ LÉKAŘI

MUDr. Tereza Horálková

PRIMÁŘKA

+420 318 541 221

horalkova.t@medi-help.cz

MUDr. Markéta Bačkovská

ZÁSTUPKYNĚ PRIMÁŘKY

+420 318 541 232

backovska.m@medi-help.cz


LÉKAŘSKÝ TÝM


MUDr. Kateřina Ferencová

+420 318 541 202

ferencova.k@medi-help.cz

MUDr. Adel Khazaal

+420 318 541 264

khazaal.a@medi-help.cz


MUDr. Ivan Ďurovič

+420 318 541 264

durovic.i@medi-help.cz

MUDr. Martin Kormout

+420 318 541 265

kormout.m@medi-help.cz

Bc. Michaela Kopcová

HLAVNÍ SESTRA

+420 318 541 212

kopcova. m@medi-help.cz


NAŠE STANIČNÍ SESTRY

Alena Pekárková

1. PATRO

Kateřina Zvolenská

2. PATRO (2A)

Zdeňka Šnajdrová

3. PATRO

Tereza Krajčírová

4. PATRO

Veronika Svátková

REHABILITACE

Příjmové a zdravotně sociální sestry


+420 318 541 205

socialni@medi-help.cz

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová, DiS. 

Hana Doušová

Mgr. Petra Krňanská