Masarykovo sanatorium Dobříš 


KDO JSME?

Nestátní lůžkové zdravotnické zařízení dlouhodobé péče nedaleko Prahy sídlící ve zmodernizované funkcionalistické budově architekta F. Fencla z roku 1938. Máme ambici neustále zlepšovat kvalitu péče a prostředí našeho zařízení. Poskytujeme zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a nezdravotní služby za úhradu. 

PRO KOHO TU JSME?

Pro pacienty, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči obtížně zvladatelnou v domácím prostředí, včetně pacientů vyžadujících kompletní ošetřovatelskou péči a pacientů v terminálním stádiu onemocnění.

REFLEKTUJEME MODERNÍ TRENDY V PÉČIPoskytujeme péči pacientům se širokou škálou onemocnění, pečujeme mimo jiné o pacienty po chirurgických a ortopedických výkonech, s chronickými neurologickými a interními nemocemi, o onkologické pacienty, stejně jako o pacienty se zhoršenou soběstačností a mobilitou (např. při dlouhodobých bolestech zad a kloubů).

Pečujeme o pacienty s invazivními vstupy, stomií včetně PEG, PMK, aplikujeme infuze, inzulin, děláme převazy atp. Zabýváme se vlhkým hojením ran za využití moderních materiálů.

KDE NÁS NÁJDETE?

V krásném lesoparku 2 km od centra Dobříše, necelých 50 km z centra Prahy. Na Dobříš dojedete pohodlně po dálnici nebo prostřednictvím pravidelné autobusové linky (z okraje Prahy jste u nás za 30 min.).

JAKÝ JE NÁŠ CÍL?

Kvalitní ošetřovatelská péče s využitím zkušeného personálu a nadstandardně vybaveného léčebného a rehabilitačního zázemí. Aktivizace pacientů s důrazem na zlepšení jejich soběstačnosti a mobility směřující k návratu do domácího prostředí, případně do zařízení sociálních služeb. Neméně důležitá je pro nás spokojenost našich pacientů včetně vnímání jejich individuálních potřeb.

JAK PROBÍHÁ REHABILITACE?

Máme výborně vybavené rehabilitační oddělení včetně týmu fyzioterapeutů, kteří se pacientům věnují každý všední den. Poskytujeme komplexní rehabilitaci formou léčebné tělesné výchovy, nácviku chůze, skupinového rekondičního cvičení, procvičování kognitivních funkcí a nácviku soběstačnosti. Součástí oddělení rehabilitace je mimo jiné i elektroléčba, vodoléčba, motodlaha, rašelinové obklady a laser. Rehabilitační péče je poskytována pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře dle potřeb a zdravotního stavu pacienta.


Pacientům, u nichž je to vhodné, je poskytována ergoterapie.

KDO O VÁS BUDE PEČOVAT?

Péči o naše pacienty zajišťuje sehraný tým zkušených lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a dalšího zdravotního a nezdravotního personálu. Oproti obdobným zdravotnickým zařízením máme zajištěnou dostupnost lékaře 24 hod. / 7 dnů v týdnu. Dostatek pomocného personálu umožňuje našim zdravotním sestrám věnovat se ve vysoké míře odborné práci.


Konsiliárně k nám dochází kožní lékařpsychiatr a urolog. Vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, zajišťujeme vyšetření u odborných lékařů jiných specializací, např. z oboru ortopedie, stomatologie, očního lékařství apod. (zajišťujeme objednání vyšetření včetně převozu a doprovodu).


Pokud je lékařem indikován překlad na lůžko akutní péče, zajišťujeme převoz pacienta do daného zdravotnického zařízení. Umožní-li to situace, pacienta následně po zlepšení jeho zdravotního stavu přijmeme zpět do našeho zařízení.

JAK VYPADAJÍ NAŠE POKOJE?

Pacientům nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím (u některých pokojů, včetně jednolůžkových, je sociální příslušenství sdílené pro dva pokoje). Všechna naše lůžka jsou polohovatelná a opatřená antidekubitní matrací. Pokoje jsou standardně vybaveny televizorem, wi-fi připojením, případně ledničkou. Z pokojů je výhled do okolní zeleně.

JAKÁ JE DÉLKA HOSPITALIZACE?

Délka hospitalizace je dána potřebou zdravotní péče a vychází tedy ze zdravotního stavu pacienta. O propuštění / přijetí pacienta rozhoduje jeho ošetřující lékař. Prodloužení pobytu pacienta ze sociálních důvodů (na přání pacienta či jeho blízkých) není možné.  

CO DALŠÍHO NABÍZÍME?

Pacientům je k dispozici prostorná hala s posezením a obchod s občerstvením, základními hygienickými potřebami a dalším zbožím. K dispozici je automat na kvalitní kávu. Pacienti a jejich návštěvy mohou posedět na slunečné terase před hlavní budovou nebo se vydat na procházku areálem po zpevněných cestičkách s lavičkami.

V rámci nadstandardních nezdravotních služeb zajišťujeme praní osobního prádla, drobné nákupy, poštu k lůžku, možnost zapůjčení knih a v případě zájmu zprostředkujeme placené služby kadeřnice a pedikérky, které k nám pravidelně docházejí.

Našim pacientům pomáháme i v oblasti sociální – komunikujeme s domovy pro seniory, domovy poskytujícími dlouhodobé sociální služby, s úřady při vyřizování sociálních dávek, pomáháme se zajištěním domácí péče při propuštění pacienta apod.

Chcete získat praktické informace pro pacienty a průběhu přijetí?

Reference našich pacientů

Do sanatoria jsem byla přijata na oddělení 3/B po operaci páteře v nemocnici Motol. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům - lékařkám, zdravotním sestřičkám/bratrovi, rehabilitační sestře a pomocnému zdravotnickému personálu, za jejich profesionální a velice lidský přístup. Mohu všem Sanatorium vřele doporučit. Ještě jednou díky Vám všem.  S velkou vděčností ♥  Hana Maierová  


Chtěl bych moc poděkovat pracovníkům a sestrám v sanatoriu Dobříš. A to zejména na pavilonu A, kde byla umístěna moje matka. Byla zde zhruba 3 měsíce a byla nadmíru spokojená s přístupem personálu. Nikdy nebyl žádný problém, chování personálu bylo vlídné a laskavé. Matka se po 3 měsících vrátila domů a i díky tomu, že se jí v sanatoriu podařilo částečně rozhýbat, může dále fungovat v domácím prostředí.  Vladimír Plesník


Můj partner byl v tomto sanatoriu hospitalizován na odd. 3B necelé 3 měsíce. Chtěla bych tímto vyjádřit moje poděkovaní všem zaměstnancům tohoto zařízení. Paní primářce Horákové, doktorce Stoklasové, soc.pr. Soukupové a všem zdravotním sestrám a bratrovi za jejich laskavou péči, trpělivost, pochopení a povzbuzující slova nejen pro partnera ale i pro mne. Díky taky kuchařům za dostatek chutného jídla a paní uklízečce za čistotu v celém areálu. Moc si vážím vaší nelehké ale užitečné práce. Budu ráda, když vás moje poděkování povzbudí. Svoji práci děláte dobře a jste na svém místě. Ještě jednou srdečné díky! ♥ Václava Chromková


 ♥  Zdeněk Zeman


Oceňuji vstřícný, lidský a ochotný přístup zaměstnanců sanatoria. Zejména lékaři, staniční sestra, zdravotní a rehabilitační sestry, ostatní zdravotní a pomocný personál, kteří se o mě starali v oddělení/patře 4B. Děkuji.  Iva Plachá


V Masarykově sanatoriu jsem byl hospitalizován celkem 3 měsíce, což je myslím celkem dlouho na to, abych mohl objektivně ohodnotit svůj pobyt zde. Nejdříve jsem byl přijat na 4A a po kratší době jsem potom přešel na 3B a protože se tam zrovna malovalo, jsem pak nejdelší dobu strávil na 3A.Rád bych chtěl poděkovat za velmi profesionální přístup a to počínaje paní primářkou, přes lékaře dále pak vrchní sestru, staniční sestru, ale i sestřičky rehabilitace a pochválit musím i uklízečku Pavlínku. Speciálně chci poděkovat již zmíněné paní staniční Alence a sestřičkám z 3B spolu z 3A. Jmenovitě Gábince, Barunce, Janě a Janě, Zdence , Monice, Terce, Romče, Alence a konče Petrou a Ivetou. Sestřičky byly moc fajn. Milé, trpělivé, ale také profesionální. Na přístup všech, budu dlouho vzpomínat. Přeji všem klidné služby , bez větších problémů, což vím je velmi relativní. Ladislav Podhola