Základní informace pro pacienty


 1. Pokud užíváte nějaké léky, vezměte si, prosím, s sebou množství minimálně na 3 dny; o veškerých lécích, které si s sebou přinesete, neprodleně informujte náš zdravotnický personál.
 2. Bez souhlasu ošetřujícího lékaře žádné léky sami neužívejte!!! Je možné, že Vám bude medikace změněna.
 3. Přineste si: občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, šampon, mýdlo, hřeben, žínku, holící potřeby, 2 - 3 ručníky, utěrky nebo bryndáky apod.).
 4. V našem sanatoriu nosí pacienti zpravidla vlastní oblečení. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky (bačkory), pevnou obuv a oblečení vhodné pro rehabilitační cvičení, pyžamo (noční košili), eventuálně bavlněná trika. Zajišťujeme praní osobního prádla pacienta, které používá v rámci hospitalizace - např. spodní prádlo, pyžamo, noční košile, tepláky, trička apod.
 5. Na pokoji mějte pouze přiměřenou peněžní částku, větší peněžní částky nebo jiné cenné předměty k nám můžete uložit do úschovy.
 6. Z hygienických důvodů budeme pravidelně kontrolovat Vaše noční stolky, skříně a eventuálně nařizovat likvidaci zbytků zkažených či nevhodných potravin, případně jiných nehygienických předmětů. 
 7. Budete-li chtít opustit budovu, musíte tuto skutečnost předem oznámit zdravotní sestře na Vašem oddělení.
 8. V celé budově je zakázáno kouření včetně elektronických cigaret. V areálu (mimo budovu) je kouření povoleno pouze na místech výslovně vyhrazených ke kouření. V areálu je zakázáno kouřit na jiných místech, než která jsou k tomu výslovně vyhrazena a je zakázáno cigarety zhášet (típat) jinde než v popelníku (např. o dlažbu, zábradlí, fasádu apod.) či v souvislosti s kouřením znečišťovat jakékoliv prostory v areálu sanatoria (odhazovat nedopalky mimo popelník apod.). 
 9. Požívání alkoholických nápojů je zakázáno v budově i v celém areálu. Požití alkoholu pacientem je závažným porušením léčebného režimu.
 10. Návštěvy jsou povoleny každý den v době od 14:00 do 17:00 hod. Mimo uvedené návštěvní hodiny, může v konkrétním případě návštěvu povolit službu konající zdravotní sestra nebo lékař.
 11. Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze ošetřující lékař, zdravotní sestry ani jiný personál nejsou oprávněni tyto informace sdělovat. 

JAKÁ JE DÉLKA HOSPITALIZACE?

Délka hospitalizace je dána potřebou zdravotní péče a vychází tedy ze zdravotního stavu pacienta. O propuštění / přijetí pacienta rozhoduje ošetřující lékař. Prodloužení pobytu pacienta ze sociálních důvodů (na přání pacienta či jeho blízkých) není možné. 

Naším cílem je dosažení zlepšení Vašeho zdravotního stavu a zároveň Vám pobyt v našem zařízení co nejvíce zpříjemnit. Se zahájením léčby je nutné pozměnit i Váš denní režim.