PŘÍJEM PACIENTA

Pacienta přijímáme na základě žádosti vyplněné lékařem (viz níže), která je následně schvalována naším lékařem.

Formulář žádosti si stáhněte z našich webových stránek.

Pokud není pacient hospitalizován v jiném zdravotnickém zařízení (pacient je dosud např. v domácím prostředí), vyplňuje žádost praktický (obvodní) lékař pacienta.

Pokud je pacient hospitalizován v jiném zdravotnickém zařízení (nemocnici), vyplňuje žádost jeho ošetřující lékař v nemocnici – informujte ošetřujícího lékaře, že si pacient přeje být přeložen k nám a zdravotně sociální pracovnice nemocnice vše potřebné k překladu pacienta domluví.


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ:

Vyplněnou žádost lze doručit:

  • e-mailem: socialni@medi-help.cz
  • písemně na adresu našeho zařízení
  • osobně
  • datovou schránkou

Smluvní pojišťovny našeho zdravotnického zařízení:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
Pro bližší informace se neváhejte obrátit na naše milé příjmové sestřičky.

Příjmové a zdravotně sociální sestry

+420 318 541 205

socialni@medi-help.cz

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová, DiS.

Hana Doušová

Mgr. Petra Krňanská