Masarykovo sanatorium Dobříš 


KDO JSME?

Nestátní lůžkové zdravotnické zařízení dlouhodobé péče nedaleko Prahy sídlící ve zmodernizované funkcionalistické budově architekta F. Fencla z roku 1938. Máme ambici neustále zlepšovat kvalitu péče a prostředí našeho zařízení. Poskytujeme zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a nezdravotní služby za úhradu. 

PRO KOHO TU JSME?

Pro pacienty, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči obtížně zvladatelnou v domácím prostředí, včetně pacientů vyžadujících kompletní ošetřovatelskou péči a pacientů v terminálním stádiu onemocnění.

REFLEKTUJEME MODERNÍ TRENDY V PÉČIPoskytujeme péči pacientům se širokou škálou onemocnění, pečujeme mimo jiné o pacienty po chirurgických a ortopedických výkonech, s chronickými neurologickými a interními nemocemi, o onkologické pacienty, stejně jako o pacienty se zhoršenou soběstačností a mobilitou (např. při dlouhodobých bolestech zad a kloubů).

Pečujeme o pacienty s invazivními vstupy, stomií včetně PEG, PMK, aplikujeme infuze, inzulin, děláme převazy atp. Zabýváme se vlhkým hojením ran za využití moderních materiálů.

KDE NÁS NÁJDETE?

V krásném lesoparku 2 km od centra Dobříše, necelých 50 km z centra Prahy. Na Dobříš dojedete pohodlně po dálnici nebo prostřednictvím pravidelné autobusové linky (z okraje Prahy jste u nás za 30 min.).

JAKÝ JE NÁŠ CÍL?

Kvalitní ošetřovatelská péče s využitím zkušeného personálu a nadstandardně vybaveného léčebného a rehabilitačního zázemí. Aktivizace pacientů s důrazem na zlepšení jejich soběstačnosti a mobility směřující k návratu do domácího prostředí, případně do zařízení sociálních služeb. Neméně důležitá je pro nás spokojenost našich pacientů včetně vnímání jejich individuálních potřeb.

JAK PROBÍHÁ REHABILITACE?

Máme výborně vybavené rehabilitační oddělení včetně týmu fyzioterapeutů, kteří se pacientům věnují každý všední den. Poskytujeme komplexní rehabilitaci formou léčebné tělesné výchovy, nácviku chůze, skupinového rekondičního cvičení, procvičování kognitivních funkcí a nácviku soběstačnosti. Součástí oddělení rehabilitace je mimo jiné i elektroléčba, vodoléčba, motodlaha, rašelinové obklady a laser. Rehabilitační péče je poskytována pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře dle potřeb a zdravotního stavu pacienta.


Pacientům, u nichž je to vhodné, je poskytována ergoterapie.

KDO O VÁS BUDE PEČOVAT?

Péči o naše pacienty zajišťuje sehraný tým zkušených lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a dalšího zdravotního a nezdravotního personálu. Oproti obdobným zdravotnickým zařízením máme zajištěnou dostupnost lékaře 24 hod. / 7 dnů v týdnu. Dostatek pomocného personálu umožňuje našim zdravotním sestrám věnovat se ve vysoké míře odborné práci.


Konsiliárně k nám dochází kožní lékařpsychiatr a urolog. Vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, zajišťujeme vyšetření u odborných lékařů jiných specializací, např. z oboru ortopedie, stomatologie, očního lékařství apod. (zajišťujeme objednání vyšetření včetně převozu a doprovodu).


Pokud je lékařem indikován překlad na lůžko akutní péče, zajišťujeme převoz pacienta do daného zdravotnického zařízení. Umožní-li to situace, pacienta následně po zlepšení jeho zdravotního stavu přijmeme zpět do našeho zařízení.

JAK VYPADAJÍ NAŠE POKOJE?

Pacientům nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím (u některých pokojů, včetně jednolůžkových, je sociální příslušenství sdílené pro dva pokoje). Všechna naše lůžka jsou polohovatelná a opatřená antidekubitní matrací. Pokoje jsou standardně vybaveny televizorem, wi-fi připojením, případně ledničkou. Z pokojů je výhled do okolní zeleně.

JAKÁ JE DÉLKA HOSPITALIZACE?

Délka hospitalizace je dána potřebou zdravotní péče a vychází tedy ze zdravotního stavu pacienta. O propuštění / přijetí pacienta rozhoduje jeho ošetřující lékař. Prodloužení pobytu pacienta ze sociálních důvodů (na přání pacienta či jeho blízkých) není možné.  

CO DALŠÍHO NABÍZÍME?

Pacientům je k dispozici prostorná hala s posezením a obchod s občerstvením, základními hygienickými potřebami a dalším zbožím. K dispozici je automat na kvalitní kávu. Pacienti a jejich návštěvy mohou posedět na slunečné terase před hlavní budovou nebo se vydat na procházku areálem po zpevněných cestičkách s lavičkami.

V rámci nadstandardních nezdravotních služeb zajišťujeme praní osobního prádla, drobné nákupy, poštu k lůžku, možnost zapůjčení knih a v případě zájmu zprostředkujeme placené služby kadeřnice a pedikérky, které k nám pravidelně docházejí.

Našim pacientům pomáháme i v oblasti sociální – komunikujeme s domovy pro seniory, domovy poskytujícími dlouhodobé sociální služby, s úřady při vyřizování sociálních dávek, pomáháme se zajištěním domácí péče při propuštění pacienta apod.

Chcete získat praktické informace pro pacienty a průběhu přijetí?

Reference našich pacientů

Do sanatoria jsem byla přijata na oddělení 3/B po operaci páteře v nemocnici Motol. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům - lékařkám, zdravotním sestřičkám/bratrovi, rehabilitační sestře a pomocnému zdravotnickému personálu, za jejich profesionální a velice lidský přístup. Mohu všem Sanatorium vřele doporučit. Ještě jednou díky Vám všem.  S velkou vděčností ♥  Hana Maierová  


Chtěl bych moc poděkovat pracovníkům a sestrám v sanatoriu Dobříš. A to zejména na pavilonu A, kde byla umístěna moje matka. Byla zde zhruba 3 měsíce a byla nadmíru spokojená s přístupem personálu. Nikdy nebyl žádný problém, chování personálu bylo vlídné a laskavé. Matka se po 3 měsících vrátila domů a i díky tomu, že se jí v sanatoriu podařilo částečně rozhýbat, může dále fungovat v domácím prostředí.  Vladimír Plesník


Můj partner byl v tomto sanatoriu hospitalizován na odd. 3B necelé 3 měsíce. Chtěla bych tímto vyjádřit moje poděkovaní všem zaměstnancům tohoto zařízení. Paní primářce Horákové, doktorce Stoklasové, soc.pr. Soukupové a všem zdravotním sestrám a bratrovi za jejich laskavou péči, trpělivost, pochopení a povzbuzující slova nejen pro partnera ale i pro mne. Díky taky kuchařům za dostatek chutného jídla a paní uklízečce za čistotu v celém areálu. Moc si vážím vaší nelehké ale užitečné práce. Budu ráda, když vás moje poděkování povzbudí. Svoji práci děláte dobře a jste na svém místě. Ještě jednou srdečné díky! ♥ Václava Chromková


 ♥  Zdeněk Zeman


Oceňuji vstřícný, lidský a ochotný přístup zaměstnanců sanatoria. Zejména lékaři, staniční sestra, zdravotní a rehabilitační sestry, ostatní zdravotní a pomocný personál, kteří se o mě starali v oddělení/patře 4B. Děkuji.  Iva Plachá


V Masarykově sanatoriu jsem byl hospitalizován celkem 3 měsíce, což je myslím celkem dlouho na to, abych mohl objektivně ohodnotit svůj pobyt zde. Nejdříve jsem byl přijat na 4A a po kratší době jsem potom přešel na 3B a protože se tam zrovna malovalo, jsem pak nejdelší dobu strávil na 3A.Rád bych chtěl poděkovat za velmi profesionální přístup a to počínaje paní primářkou, přes lékaře dále pak vrchní sestru, staniční sestru, ale i sestřičky rehabilitace a pochválit musím i uklízečku Pavlínku. Speciálně chci poděkovat již zmíněné paní staniční Alence a sestřičkám z 3B spolu z 3A. Jmenovitě Gábince, Barunce, Janě a Janě, Zdence , Monice, Terce, Romče, Alence a konče Petrou a Ivetou. Sestřičky byly moc fajn. Milé, trpělivé, ale také profesionální. Na přístup všech, budu dlouho vzpomínat. Přeji všem klidné služby , bez větších problémů, což vím je velmi relativní. Ladislav Podhola


Již po mnoho let sponzorujeme Divadlo A. Dvořáka Příbram. Dlouhodobě podporujeme publikační osvětovou činnost Červeného kříže. Podporujeme preventivní a vzdělávací projekty o.p.s. Život dětem. Spolupracujeme s etincelle, o.s. při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podporujeme občany Ukrajiny v době válečného konfliktu - poskytli jsme zdravotnický materiál, zaměstnáváme občany Ukrajiny, kteří uprchli před válečným konfliktem a tvoří již stabilní součást našeho pracovního týmu.

HISTORIE SANATORIA


Masarykovo sanatorium Dobříš bylo vybudováno Ústředním svazem nemocenských pojišťoven v Praze jako sanatorium pro léčení chorob nervových a vnitřních a v květnu 1938 bylo uvedeno do provozu. Sanatorium nese jméno T. G. Masaryka, neboť, jak uvedl sám Ústřední svaz nemocenských pojišťoven v brožuře vydané u příležitosti "odevzdání sanatoria veřejnosti", bylo sanatorium "aktem vděčnosti, pomníkem, kterým chceme přispěti trvalé vzpomínce na velikého presidenta Osvoboditele". Sám T. G. M. pojmenování sanatoria svým jménem v posledních týdnech svého života odsouhlasil. Sanatorium bylo zbudováno těsně před uzavřením Mnichovské dohody v září roku 1938 a i z uvedené brožury lze vycítit pohnutost tehdejší doby:

"V tomto jubilejním roce, který je současně dobou neklidu a mezinárodních otřesů, nepřejeme si ničeho toužebněji nežli toho, aby tyto vlny neklidu se odrazily od vůle a síly sjednoceného národa, jemuž státní samostatnost nesmí zůstati pouhým zdáním, nýbrž musí představovati možnost dalšího svébytného rozvoje všech demokratických sil a složek. Proto připomínáme v těchto těžkých dnech povinnosti, již máme k Masarykovu dílu a odkazu, a slibujeme, že zůstane pro nás odkazem nezničitelným a nikým nedotknutelným".

Architekturu Masarykova sanatoria výstižně popisuje následující věta z brožury:

"Vzduch - světlo - parkové a lesní plochy - výhled na lesy i do kraje - ne nemocnice, ale sanatorium k léčbě ducha i těla - ne kasárny, nýbrž společenský dům, kde nemocní budou žít v ušlechtilém, prostém prostředí, nabitém technickými vymoženostmi pod soustavnou lékařskou péčí - to jest architektura sanatoria v Dobříši."

Historie sanatoria byla poměrně pestrá. Po okupaci muselo být z jeho názvu vypuštěno jméno T. G. Masaryka, ve 40. letech minulého století bylo převzato německou armádou a sloužilo jako plicní sanatorium pro vojáky a důstojníky německé armády. Po válce byl znovu obnoven původní název na MASARYKOVO SANTORIUM a léčili se zde mimo jiné bývalí vězni z koncentračních táborů i totálně nasazení na práci v Německu. Postupně se do sanatoria vrátili běžní pacienti. V roce 1973 se sanatorium změnilo na vládní zařízení pro komunistické představitele a až po sametové revoluci se opět otevřelo běžným pacientům jako léčebna dlouhodobě nemocných. 


Od roku 1997 provozuje Masarykovo sanatorium společnost MEDI HELP spol. s r.o. jako nestátní zdravotnické zařízení dlouhodobé lůžkové péče. Společníci a jednatelé společnosti se osobně podílejí či podíleli na každodenním provozu sanatoria, i často jako lékaři.


Vzhledem k tomu, že sanatorium neprošlo od počátku svého vzniku žádnou podstatnou rekonstrukcí, zahájila společnost MEDI HELP spol. s r. o. kroky vedoucí k postupné modernizaci sanatoria tak, aby odpovídalo potřebám nové doby a pacientů. Do současné doby již sanatorium prodělalo rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci. Postupně byly např. zrekonstruovány a zmodernizovány všechny pacientské pokoje (včetně jejich vybavení), sesterny, oddělení rehabilitace, byla zbudována nástavba na jednom z křídel budovy a nově opravená terasa. Do budoucna jsou plánována další vylepšení a modernizace.