Informace pro návštěvy


Návštěvy jsou v našem zdravotnickém zařízení povoleny 

každý den v době od 14:00 do 17:00 hod.

Z provozních důvodů je čas návštěv omezen na dobu od 14:00 hod. do 17:00hod. (v dopoledních hodinách zpravidla probíhá rehabilitace, vizity lékařů, hygiena pacientů apod.). Mimo návštěvní hodiny může v konkrétním případě návštěvu v odůvodněných případech povolit zdravotní sestra ve službě či lékař.


Pokud to zdravotní stav pacienta umožní, můžete při návštěvě posedět v hale nebo na terase s výhledem na Dobříš, případně se projít v našem areálu (neváhejte za tímto účelem požádat personál o zapůjčení invalidního vozítku či chodítka). V hale je k dispozici automat na dobrou kávu a obchod s občerstvením, základními hygienickými potřebami apod. Otevírací doba obchodu je zpravidla po - pá 10:00 - 16:00, so - ne 12:00 - 16:00.


Chcete-li pacientovi přinést něco dobrého, zvolte přiměřené množství, trvanlivost a vezměte též v úvahu dietní omezení pacienta (vhodnost doneseného jídla a pití doporučujeme konzultovat s ošetřujícím lékařem). Požívání alkoholických nápojů je u nás zakázáno a je porušením léčebného režimu, proto pacientům nenoste žádné alkoholické nápoje. 


Návštěvy blízkých jsou pro naše pacienty důležité a mohou být významnou součástí léčebného procesu.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Buďte ohleduplní

Prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a návštěvám. Návštěvy pacientů se musí chovat tak, aby nerušily provoz oddělení a ostatní pacienty. 

Berte ohled na spolupacienty a ostatní návštěvy – pokud je to vhodné, případně pokud Vás o to personál požádá, opusťte pokoj pacienta po dobu, kdy zdravotnický personál provádí vyšetření, pacient potřebuje vykonat potřebu na lůžku atp. 

Zvolte přiměřenou délku návštěvy i počet návštěvníků, a to zejména s ohledem na zdravotní stav pacienta či spolupacientů. S ohledem na možná hygienická rizika zvažte návštěvu s dětmi do 12 let. Je zakázáno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby.

2. Informace o zdravotním stavu

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU VÁM MŮŽE POSKYTNOUT POUZE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ, nezlobte se tedy na naše sestřičky či další personál, že Vám v tomto ohledu nemohou a ani nesmí být k dispozici. Informace od lékaře můžete získat telefonicky, e-mailem nebo osobně, nejlépe zanechte své tel. č. u sester na oddělení a lékař se s Vámi spojí v době, kdy se Vám může věnovat. Lékaře můžete oslovit i během návštěvy, ale nelze zaručit, zda mu provozní důvody umožní se s Vámi setkat (ideálně se s lékařem předem domluvte). 

3. Zákaz kouření

Věnujte také, prosím, pozornost tomu, že v celé budově je zakázáno kouření i elektronických cigaret. V areálu sanatoria (mimo budovu sanatoria) je kouření povoleno pouze na místech výslovně vyhrazených ke kouření. V areálu sanatoria je zakázáno kouřit na jiných místech, než která jsou k tomu výslovně vyhrazena a je zakázáno cigarety zhášet (típat) jinde než v popelníku (např. o dlažbu, zábradlí apod.) či v souvislosti s kouřením znečišťovat jakékoliv prostory v areálu sanatoria (odhazovat nedopalky mimo popelník apod.). 

4. Aktuální situace

Sledujte, prosím, před každou návštěvou na našich webových stránkách informace o možném omezení či zákazu návštěv, která bohužel mohou nastat zejména v souvislosti s výskytem respiračních onemocnění jako je např. chřipka či Covid-19.

5. Pro pozůstalé

O úmrtí pacienta je informována osoba blízká, jeli známa nebo jiná osoba uvedená ve zdravotnické dokumentaci. Osobní věci zemřelého jsou k vyzvednutí na oddělení, kde obdržíte také list o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřeb. V případě, že k vyzvednutí osobních věcí po zemřelém nedojde ve lhůtě 1 měsíce od úmrtí, mohou být zlikvidovány.  Občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny zemřelého jsou bezodkladně odeslány na matriku. Pohřební služba, kterou si vyberete, zajistí vyzvednutí těla v našem zařízení (uložení těla zemřelého v našem zařízení je po dobu 48 hodin zdarma, poté 300 Kč za každých započatých 24 hodin). Pohřební službu je potřeba zajistit co nejdříve.

Cennosti zemřelého, například: finanční hotovost, peněžní prostředky na depozitním účtu, klíče a dále vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, cenné papíry, bankovní karty, ale také např. mobilní telefon či notebook apod., budou uloženy do depozita našeho zařízení a naše zařízení informuje o jejich existenci soud projednávající dědické řízení. Pozůstalost bude vydána dědicům po předložení rozhodnutí o dědictví s vyznačenou doložkou právní moci (toto rozhodnutí předložte naší účetní, která pozůstalost vyřizuje). Pokud potřebujete některou z věcí z pozůstalosti uložené v depozitu, je potřeba obrátit se na příslušný soud nebo notáře, který dědictví projednává. Věc lze vydat až na základě předběžného rozhodnutí notáře či soudu.